GENEALOGIE MUSTERS/MUTSAERTS

(laatste update 30  januari 2000)

        Deze genealogie is nog in bewerking. Er moet nog het een en ander uitgezocht worden. Als er bv. vóór  een geboortedatum  'akte' staat, dan is dit de datum van de akte en niet de geboortedatum. Verder staan er data in cursief . Dit zijn nog vragen voor mij die nader moeten worden uitgezocht.
 
Heel veel dank gaat uit naar Frans Musters uit Assen. Wij zijn beide nazaten van Hubertus Mutsaerts uit Tilburg, alleen hij van de ene zoon en ik van de andere.
 
Bekijk ook het fotoalbum.
 
Meer informatie over personen met de naam Musters, of andere naamsvarianten Mutsaerts, Mutsaers, Mutsart vind u in het eind december 1999 te verschijnen boek 'De nakomelingen van Mutsart - Mutsaerts - Mutsaers - Musters en andere hieraan verwante families 1270 - 2000' door J.C.F. van Osch. Op de site van de uitgever staat een index van personen, geboren na 1900. Op deze site kunt u het boek ook bestellen.
 
I. HUBERTUS ADRIAEN MUTSAERTS, zoon van Adriaan Mutsaerts en Maria Wijtens, gedoopt op 18 april 1759 in de RK kerk 't Goirke te Tilburg, overleden 26 mei 1829 te Paterswolde, gemeente Eelde.
 
Tilburg500-200 comp.jpg (25214 bytes)
De Tilburgse oude markt in 1742, ongetwijfeld een voor Hubertus bekend beeld.
 
In zijn overlijdensakte staat dat hij zoon is van Adriaan en Maria Spelders. Deze laatste is echter zijn overleden echtgenote en niet zijn moeder. Hij was al op 7-jarige leeftijd wees. Waarschijnlijk had hij in Tilburg en omgeving niet veel meer te zoeken en is hij zonder de autoriteiten daarvan op de hoogte te stellen (is er geen borgbrief gevonden) vertrokken naar het Noorden van het land. Dat moet na 31 december 1777 zijn geweest, want dan treedt hij nog op als getuige bij de oudste zoon van zijn broer Willebrordus. Rond juni 1781 was hij in Zwolle. Daar heeft hij een dochter verwekt bij Joanna Engel(s), welke op 6 maart 1782 als onecht kind is gedoopt in de R.K. kerk in de Hoornsteeg. Getuige hierbij was Margaretha Engels. Hubertus Musters wordt hier Mussel genoemd.
 
Kinderen:
1. Jacoba, gedoopt 6 maart 1782 te Zwolle (R.K. Kerk Hoornsteeg) als onechte dochter van Hubertus en Joanna Engel. Zij is ondertrouwd met Jacob Tulp (in het trouwboek staat Geert Tulp) op 27 februari 1808 en is getrouwd op 13 maart 1808 te Groningen. Op 12 maart 1811 wordt hun dochter Engelina gedoopt in de RK Kerk in de Ebbingestraat. Hubertus is hierbij getuige. Jacoba is overleden op 3 december 1814 te Groningen.
Hubertus vertrekt naar Groningen, waar hij is getrouwd met 1) Maria Spelders ondertrouw 13 januari 1787, trouw op 30 januari 1787 in de R.K. kerk in de Herestraat. Getuigen Cornelius Uni en Helena Spelders. Het huwelijk wordt afgekondigd op 30 januari 1787 in de Martinikerk (Proclamatieboek der Stad Groningen). Maria (ook wel Marieke) Spelders is al op 20 mei 1798 te Groningen in het kraambed overleden.
In het adresboek van 1807, gebaseerd op een rekening van het straat-, brand-, lantaarn- en nachtgeld, woonde Hubert Munster aan het Boterdiep wz. I 103. In 1814 is hij zolderknecht van beroep. Op 3 maart 1821 (huwelijk van zijn zoon Jan Bernardus Josephus) woonde hij nog in Groningen.
Beroep: houtkopersbediende (1842)
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria Adriana (Mutser), gedoopt te Groningen (Heerestraat) op 7 maart 1787, get. Helena Spelders.
2. Albertus Josephus (Mutsters), gedoopt te Groningen (Heerestraat) 6 januari 1790, overleden 11 april 1864. Volg. II-a.
3. Adrianus, gedoopt te Groningen (Ebbingestraat) 22 juli 1792. Volg II-b.
4. Jan Bernardus Josephus, gedoopt te Groningen (Ebbingestraat) 30 november 1794. Volg II-c.
5. Wilhelmina, gedoopt 15 mei 1798 te Groningen (Ebbingestraat), getuige Helena Spelders. Wordt ongehuwd moeder.
Getrouwd 2) met Luke Jacobs te Groningen op 22 september 1799, ondertrouw 7 september 1799 (wed. van Klaas Heering, van Pelsen)
Uit dit huwelijk:
1. Jacoba, gedoopt te Groningen (Ebbingestraat) 25 januari 1800, getuige Helena Spelders.
2. Jacoba, gedoopt te Groningen (Ebbingestraat) op 18 januari 1802, getuige Helena Spelders.
 
 
II-a. ALBERTUS JOSEPHUS MUSTERS, zoon van Hubertus Musters en Maria Spelders. Gedoopt te Groningen (RK kerk Heerestraat) op 6 januari 1790, getuige Helena Spelders, overleden te Bedum op 11 april 1864.
Getrouwd met 1) Geertruida Stevens op 30 mei 1813 te Groningen, gedoopt op 18 mei 1793 te Nijmegen, overleden op 17 februari 1835 te Bedum.
 
Woont 1811 te Bedum, huisnummer 107, 1814 te Groningen Boterdiep letter J, no. 106, 1817 te Groningen Nieuwe Boteringepoort letter G, no. 227, in 1827-1831 te Bedum nr. 207, 1835 Bedum huisnr. 247 en tussen 1860-1870  Bedum huisnummer 140 .
Beroep: uurwerkmaker / klokopschoonder.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria, geboren te Groningen op 16 augustus 1814, overleden 10 december 1876 te Bedum , begraven op 14 december 1876 op de R.K. begraafplaats te Bedum. Volg III-a.
2. Franciscus, geboren te Groningen op 9 januari 1817, overleden 20 juni 1895 te Ulrum. Volg III-b.
3. Johannes Albertus, (Jan) geboren te Bedum 6 oktober 1819, overleden akte 17 december 1845 te Bedum.
4. Pieter Albertus, geboren te Bedum op 9 augustus 1822, overleden te Bedum 13 maart 1827.
5. Hubertus Albertus, geboren te Bedum 12 mei 1825, overleden te Bedum op 7 oktober 1827.
6. Pieter Albertus, geboren te Bedum op 18 maart 1828. Volg III-c.
7. Hubertus, geboren te Bedum op 22 mei 1831, overleden te Bedum 30 juni 1833.
8. Geertruida Huberdina, geboren te Bedum op 17 februari 1835, overleden te Bedum 30 mei 1835.
Getrouwd 2) te Bedum op 6 juli 1835 met Yetta Sierts Boersema, gedoopt 24 december 1799 te Bedum, overleden te Bedum op 4 september 1866. dochter van Siert Aljes Boersema en Swaantje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Susanna Adriana, landbouwerse, geboren 17 juni 1836 te Bedum, overleden 29 mei 1900 te Bedum, getrouwd op 17 september 1870 te Bedum met Johannes Dionisus Bos, landbouwer, herbergier, winkelier, geboren 2 april 1825 Bedum-Noorwolde, overleden 18 januari 1891 te Bedum-Noordwolde, zoon van Redmer Jacobs Bos en Francisca le Cler.
2. Geertruida Huberta, geboren 22 februari 1838 te Bedum, overleden op akte 6 februari 1914 te Bedum, getrouwd te Bedum op 3 april 1869 met Gerardus Wilhelmus Londeman, binnenvaarder, geboren 27 februari 1842 Groningen, overleden 22 februari 1912 Bedum, zoon van Johannes Geerts Londeman en Hermanna Valentijn.
 
II-b. ADRIANUS MUSTERS, zoon van Hubertus Musters en Maria Spelders. Gedoopt te Groningen (Ebbingestraat) 22 juli 1792, getuige Helena Spelders, overleden 1 februari 1871 in het RK Armenhuis te Groningen.
Hij is op 13 april 1811 ondertrouwd en op 28 april 1811 te Groningen getrouwd met 1) Bougje Adams, gedoopt 9 september 1798 ? te Siddeburen, overleden op 26 september 1841 te Groningen, dochter van Adam Adams en Elisabeth Poppes.
Ze wonen o.a in 1812 in de Turftorenstraat en buiten de Boteringepoort, in 1841 in de Folkingestraat lett. F. 243 te Groningen.
Beroep Adrianus: timmerman, koopman, knoopmaker.
 
Op 5 januari 1813 verschijnen Adrianus en Henricus Hubert, apotheker, bij notaris G.J. Keizer. Hier wordt vastgelegd dat Adrianus de militaire dienst zal waarnemen voor de zoon van de apotheker, Antonius Adrianus Hubert, mits die wordt ingeloot. Als Adrianus wordt ingeloot en wordt goedgekeurd krijgt hij een bedrag van ƒ 1600,--. In de akte worden verder nog wat voorwaarden vastgelegd.
Op 2 augustus 1824 verschijnen Adrianus en zijn zwager Jan Adams voor notaris G.J. Keizer. Zij hebben het huis buiten de Boteringe Poort, oostzijde, letter G, nr. 142 van vader Adam Adams en moeder Elisabeth Poppes geërfd en verkopen het nu aan Thomas Kruidhoff voor ƒ 45,--.
Op 19 april 1831 moet Adrianus met 2 anderen 2 dagen de gevangenis in voor een onbekend vergrijp. (Bron: register van gedetineerden 12.14 1377)
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria, geboren 6 juli 1812 te Groningen, overleden 2 februari 1837 te Wildervank..
2. Huibert, geboren 10 januari 1814 te Groningen, overleden 7 april 1814 te Groningen.
Getrouwd met 2) Gesina Corbach op 20 januari 1842 te Groningen, mangelster, wed. van Rudolf Nanninga, geboren 9 maart 1798 te Groningen, dochter van Theodorus Corbach en Grietje Heeres. Zij woonden tussen 1850 en 1860 in de Violetsteeg 128 1, later tussen 1860 en 1870 verhuisd naar de Violetsteeg 129 7. Hij was toen knoopmaker. Gesina overlijdt in 1867. In 1871 woont Adrianus in het Rooms Catholyc Gesticht van Liefde in de Pausgangstraat 114, waar hij in 1871 overlijdt.
 
 
II-c JAN BERNARDUS JOSEPHUS MUSTERS, zoon van Hubertus Musters en Maria Spelders. Gedoopt te Groningen (Ebbingestraat) 30 november 1794, getuige Berardus Sivers (zwager van Hubertus). In overlijdensakte staat geboren te gemeente Leens, is fout. Overleden 4 januari 1871 te Odoorn (Exloermond). Hij is getrouwd op 3 maart 1821 te Bedum met Aafke Jans Boersema gedoopt op 15 februari 1803 te Bedum, overleden 9 december 1879 te ?? , dochter van Jan Aljes Boersema en Jantje Pieters Poelma).
Wonende in 1821 Bedum huisnr. 32, in 1829 te Vries.
Beroep: schoenmaker, akkerbouwer
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria Geertruida, geboren 25 oktober 1821 te Bedum, overleden 9 december 1829 te Vries.
2. Johanna, geboren 19 augustus 1823 te Bedum.
3. Jantien, geboren 20 augustus 1824 te Bedum, overleden 6 december 1829 te Vries huisnr. 15.
4. Jan, geboren 5 februari 1826 te Leens , overleden 23 juli 1867 te Odoorn (Exloerveen) ten huize van zijn ouders.
5. Hubertus, geboren 22 april 1832 te Vries, overleden 16 september 1897 te Odoorn. Volg III-d.
6. Johannes, geboren 3 mei 1839 Vries, volgens de overlijdensakte zou hij geboren zijn te Onstwedde, daar is echter in 1833 geen Johannes Musters aangegeven. Volg III-e.
7. Maria Johanna, geboren  6 of 8 juni 1845 te Vries, overleden 18 oktober 1865 te Odoorn ten huize van haar ouders.
Volgens de nationale militie had hij donkerblauwe ogen en donkerbruin haar, rond aangezicht, voorhoofd en kin. Gewone neus en mond.
 
 
III-a MARIA MUSTERS, dochter van Albertus Josephus Musters en Geertruida Stevens, geboren te Groningen op 16 augustus 1814, overleden op 10 december 1876, begraven op 14 december 1876 op de R.K. begraafplaats te Bedum.
 
Wordt ongehuwd moeder van 5 kinderen, maar was volgens haar bidprentje weduwe van Christof Hendrik Richard. 'Bij haar overlijden was zij ongehuwd, terwijl zij volgens het overlijdensregister van de parochie 'wedw. Richard' heette. Richard overleed 25 maart 1844 als weduwnaar van Helens Engelina Everts. Maria's naam werd niet genoemd. Bij de doopaangiften van Geertruida Ivetta en Catharina Gesina was Richard als vader aanwezig. In deze kerkelijke registers wordt daarom de achternaam 'Richard' vermeld en niet 'Musters'.' Bron: Familieregister van het R.K. kerkhof Bedum / O.J. Nienhuis, 1998.
Bij de geboorteaangiften van 4 van haar kinderen (niet bij Geertruida Johanna) was Richard als getuige aanwezig.
In een notariele akte van 19 september 1840 bij notaris J.W. Quintus wordt vastgelegd dat Bernardus Kuilenburg een hypotheek van ƒ 1800,-- overdraagt aan mw. Elisabeth Genoveva Maria Akema, welk bedrag hij heeft uitstaan ten laste van C.H. Richard en Maria Musters t.b.v. hun pand aan de Zwanestraat, K. no. 60.
Op 11 mei 1841 laten C.H. Richard en Maria bij notaris J.W. Quintus vastleggen dat zij een geldbedrag lenen van ƒ 1500,-- van haar broer Franciscus (Albertus). Hun huis aan de Zwanenstraat kad. bekend onder K, no. 60 geldt als onderpand. Dus ook hieruit kun je concluderen dat zij niet officieel als man en vrouw samenleefden.
Christof Hendrik Richard, geb. ca. 1788 te Neuhau"sen, overleden 25 maart 1844. Was eerder gehuwd met Helena Engelina Evers, geboren te Emden ca. 1798. Zij hadden 4 kinderen en woonden in 1830 in de Zwanenstraat 26.
1. Nicolaas Hindrik Richard, geboren 25 mei 1821te Groningen
2. Johannes Hendrikus Richard, geboren 24 oktober 1829 te Groningen
3. Helena Catharina Richard, geboren 21 maart 1824 te Groningen
4. Hendrika Engelina Richard, geboren akte 10 september 1827 te Groningen
Maria woonde in 1840 bij hem in op de Zwanenstraat 29, begane grond, want in de bovenkamer en de kelder wonen anderen. (Bron: bev.reg.) Zijn huidige echtgenote werd daar niet bij vermeld, waar zij is gebleven is nog niet duidelijk. Een vijfde kind, Gertruida, geb. ca. 1839) had als achternaam Richard, maar is waarschijnlijk Geertruida Ivetta Musters, geb. 9 augustus 1838.
Beroep van Maria was huishoudster.
 
Van 1821 tot 1824 woonde Richard in de Zwanenstraat, letter C, no. 155 en in 1829 in de Zwanenstraat, letter K, no. 24. In 1835-1837 woonde Maria in de Zwanenstraat, letter K, no. 13. (Bron: geb.akten)
1840-1843 Zwanenstraat K 52 (Bron: BS akten)
Tussen 1850 en 1860 woonde Maria met Geertruida Ivetta en Catharina Gesina in de Zwanenstraat 52. Christof was toen al overleden. (Bron: bev.reg.) Of dit telkens het zelfde huis was, is mij nog onbekend. Zij vertrokken op 26 juli 1852 naar Bedum.
 
Kinderen uit haar en waarschijnlijk C.H. Richard:
1 Geertruida Johanna, geboren 12 januari 1835 en overleden 2 mei 1835 te Groningen.
2 Josephus Wilhelmus, geboren 1 mei 1836 en overleden 17 oktober 1837 te Groningen.
3 Geertruida Ivetta, geboren 9 augustus 1838 te Groningen, overleden 12 oktober 1897 te Bedum. Getrouwd op 1 februari 1879 te Bedum met Caspar Falke, koopman, geboren 19 oktober 1846 te Nordenau (Dld), overleden 25 april 1928 te Bedum, zoon van Johann Jost Falke en Anna Gertrüd Sporing.
4 Bernardus, geboren 28 november 1840, overleden 3 oktober 1842 te Groningen.
5 Catharina Gesina, geboren 14 januari 1843 te Groningen, overleden 4 februari 1907 te Uithuizen. Getrouwd op 20 mei 1871 te Bedum met Johannes Kaauw, dagloner, geboren 11 juli 1848 Usquert, overleden 14 mei 1931 Uithuizen, zoon van Hendrik Willems Kaauw en Jantje Reinders Rijploeg.
Beroep Catharina: dienstmeid.
 
III-b. FRANCISCUS ALBERTUS MUSTERS, zoon van Albertus Josephus Musters en Geertruida Stevens, geboren te Groningen op 9 januari 1817, overleden 20 juni 1895 Ulrum. Getrouwd op 20 januari 1842 te Ulrum met Engelina Timans/Tieman, geboren 1 mei 1820 te Ulrum.
Op 11 mei 1841 was hij horlogemaker en koopman en had een aardig inkomen, want hij leende een geldbedrag van ƒ 1500,-- aan zijn zus Maria en haar man. Hij woonde destijds in Kloosterburen.
 
Uit dit huwelijk:
1 Geertruida, geboren 7 augustus 1842 Ulrum, overleden 5 september 1926 te ??
2 Albertus, geboren 26 juni 1844 Ulrum, overleden 20 of 25 augustus 1844 Ulrum.
3 Albertus, geboren 10 september 1845 Ulrum, overleden 7 september 1859 Ulrum.
4 Bernardus Lucas, geboren 18 oktober 1848 Kloosterburen, overleden 1 april 1921 te Ullrum. Hij wordt op 12 februari 1876 veroordeeld tot ƒ 7,50 boete en 2 dagen cel, wegens nachtelijk burengerucht te Ulrum. (Bron: register van gedetineerden 12.24 2820.) Hij had blauwe ogen, 1.67 m, LO genoten.
5 Anna Maria, geboren 14 of 17 juli 1851 Kloosterburen, getrouwd te Kloosterburen op 3 februari 1875 met Pieter Jan Senichal, polderwerker, geboren 9 augustus 1845 te Steenbergen, vertrokken op 23 mei 1881 uit de Violetsteeg 204 naar Amsterdam.
6 Harmannus, geboren 23 maart 1854 Kloosterburen. Volg IV-a.
7 Franciscus Albertus, geboren 8 januari 1856 Ulrum, overleden 10 december 1931 te Ulrum. Hij wordt op 25 juni 1879 veroordeeld door de Rechtbank tot 10 dagen eenzame opsluiting wegens moedwillige mishandeling. Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij heeft blauwe ogen, 1.66m groot, LO genoten. (Bron: register van gedetineerden 12.71 7083)
Later, in 1886 wordt hij wederom veroordeeld, maar nu voor opzettelijke verbreking van afsluiting en openbare dronkenschap. Hij moet 15 dagen zitten, van 23 februari 1886 t/m 10 maart 1886. (Bron: register van gedetineerden 14.278 1831)
Hij leert er niet veel van, want hij moet op 8 juni 1886 weer 3 dagen de cel in wegens hetzelfde misdrijf. (Bron: register van gedetineerden 14.278 2114)
8 Maria Engelina, geboren 22 juli 1859 Ulrum, getrouwd op 15 oktober 1884 te Bedum met Theodorus Maria Tebbens, dagloner, arbeider, landbouwer, slachter, geboren 9 juni 1843 te Noordwolde en overleden te Bedum op 5 april 1899, zoon van Petrus Theodorus of Pieter Rikkert Tebbens en Anna Maria Veltkamp.
Beroep Maria Engelina: dienstmeid.
9 Albertus, geboren 1 januari 1862 Ulrum. Vertrok op 3 juni 1882 uit Ulrum naar de Pelsterstraat 67 te Groningen, vervolgens vertrok hij op 29 mei 1883 naar Uithuizen. Overleden akte 26 november 1884 te Ulrum. Beroep koperslagersknecht. Ongehuwd.
10 Johannes Josephus, geboren 31 januari 1865 Ulrum, overleden op 22 juli 1865 te Ulrum.
 
III-c. PIETER ALBERTUS MUSTERS, zoon van Albertus Josephus Musters en Geertruida Stevens, geboren te Bedum op 18 of 20 maart 1828, overleden aldaar op 3 september 1866. Hij is getrouwd met 1) te Groningen op 2 maart 1851 Regiena Laurentia Bovens/Boddens/Bodeus, geboren 6 februari 1819 te Groningen, overleden 7 februari 1853 te Ulrum, dochter van Frans Jans Bodeus (ook uurwerkmaker) en Anna Gezina Sikkens.
 
Pieter Albertus was milicien bij het Tweede Regiment Vesting Artillerie. Van beroep was hij horlogemaker. Regiena Laurentia was dienstmeid, maar ook horlogemakerse.
Ze vertrokken op 22 mei 1853 naar Zanten.

uurwerkmaker.jpg (25397 bytes)

Een uurwerkmaker in zijn werkplaats, ca.1850

Uit dit huwelijk:
1. Albertus Franciscus, geboren te Ulrum op 7 december 1851, overleden te Bedum op 9 maart 1937. Volg. IV-b.
 
Trouwde op 6 januari 1855 te Kantens met 2) Jacobje (Jobje, Jaapje) Aljes Kluin, geboren rond 1831 te Kantens, dochter van Alje Okkes Kluin en Antje Jacobs Berghuis.

Uit dit huwelijk:

1. Alje, geboren 14 juni 1856 Kantens, overleden 28 november 1880 te Noordwolde, Bedum. Boerenknecht.
2. Antje Maria geboren 25 november 1858 Middelstum, overleden akte 25 maart 1860 Bedum.
2. Franciscus Johannes, geboren Bedum op 26 februari 1862. Volg IV-c.
3. Jan, geboren 11 november 1865 Bedum. Volg IV-d.
 
III-d HUBERTUS MUSTERS, zoon van Jan Bernardus Josephus Musters en Aafke Jans Boersema, geboren 22 april 1832 te Vries, overleden 16 september 1897 te Odoorn. Hij is op 3 maart 1859 te Odoorn getrouwd met Maria Angela Huisers, geboren 1 augustus 1834 te Rütenbroek (Dld).
Wonende te Valtherveen.
Beroep landbouwer.
 
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren 19 januari 1860 te Odoorn. Volg IV-e.
2. Harm, geboren 2 oktober 1863 te Odoorn. Volg IV-f.
3. Maria Johanna, geboren 31 december 1866 te Odoorn, getrouwd op 7 februari 1890 te Odoorn met Jan Harm Hemmen, zoon van Harm Hendrik Hemmen en Geertruida Vollen, geboren akte 21 december 1858 te Odoorn.
4. Johanna Suzanna, geboren 4 mei 1870 te Odoorn, overleden op 29 oktober 1937 te Emmen, getrouwd op 21 oktober 1898 te Odoorn met Gerhardus Henderikus Hemmen, geboren akte 6 januari 1865 te Odoorn, overleden op akte 18 juli 1923 te Emmen, zoon van Harm Hendrik Hemmen en Geertruida Vollen.
5. Johanna, geboren 7 februari 1876 te Odoorn en overleden 6 maart 1877 te Odoorn.
 
 
III-e. JOHANNES MUSTERS, zoon van Jan Bernardus Josephus Musters en Aafke Jans Boersema, geboren 3 mei 1839 Vries, (volgens zijn overlijdensakte geboren te Onstwedde op 10 januari 1833, daar wordt echter geen Johannes aangegeven.), overleden 11 oktober 1905 te Odoorn. Hij is getrouwd op 25 augustus 1866 te Odoorn met Maria Margaretha Keuter, geboren 2 december 1829 en overleden 5 november 1907 te Odoorn, dochter van Hermann Heinrich Keuter en Gesina Westerman.
Wonende te Exloerveen gemeente Odoorn.
Wonende in 1905 te Zandberg, gemeente Odoorn.
Beroep: landbouwer.
 
Uit dit huwelijk:
1. Aafke Maria, geboren 22 augustus 1867 en overleden 30 juni 1869 te Odoorn
2. Jan Harm, geboren 9 mei 1870 te Odoorn. Volg IV-g.
3. Harm, geboren 4 mei 1879 en overleden 26 april 1888 te Odoorn (Exloermond)
 
 
IV-a HARMANNUS MUSTERS, zoon van Franciscus Musters en Engelina Tiemans, geboren 23 of 22 maart 1854 Kloosterburen, overleden te Kloosterburen op 23 juni 1934. Hij is op 17 mei 1882 te Kloosterburen getrouwd met Nicolauda Holscher, geboren 2 april 1954 te Kloosterburen, dochter van Josephus Holscher en Alberdina Gerrits Strieper.
Beroep: koperslager
 
Uit dit huwelijk:
1. Engelina Maria Alberdina, geboren 29 oktober 1883 Ulrum, kwam op 15 april 1902 uit Kloosterburen, naar de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 56 te Groningen (volgens het bev.reg. staat bovenaan de bladz. '60' mogelijk is er in die periode omgenummerd. Vertrekt 29 mei 1906 naar Leeuwarden. (klopt dit?) Zij is op 20 september 1909 te Ulrum getrouwd met de manufacturier Godefridus Petrus Henricus Antonius Maartens
2. Alberdina Geertruida, geboren op 12 november 1885 te Ulrum, overleden 17 oktober 1963 te Sappemeer. Kwam op 21 februari 1908 uit Ulrum naar Groningen Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 56, vertrok op 10 september 1909 weer naar Ulrum. Is op 10 januari 1910 te Ulrum getrouwd met Albertus Harmannes Braun.
3. Franciscus Fredericus, geboren 26 november 1887 Ulrum. Volg V-a.
4. Frederica Francisca, geboren 4 maart 1890 Ulrum, overleden 26 december 1966 Kloosterburen, getrouwd met L. Vos). Kwam op 4 september 1906 uit Ulrum naar de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 56 te Groningen, vertrok weer op 16 maart 1908 naar Ulrum.
5. Geertruida Allegonda, geboren 13 december 1892 te Ulrum, getrouwd met 1) Gerhardus Hendrikus Teuben, geboren 30 juni 1891 te Hoogezand, overleden 18 april 1919 te Martenshoek, zoon van Berend Teuben en Hendrika Johanna Savenije en 2) met diens broer Berend Hendrikus Teuben, geboren 22 maart 1899 te Hoogezand, zoon van Berend Teuben en Hendrika Johanna Savenije
 
 
IV-b. ALBERTUS FRANCISCUS MUSTERS, zoon van Pieter Albertus Musters en Regiena Laurentius Bovens/Boddens, geboren te Ulrum op 7 december 1851, overleden te Bedum op 9 maart 1937. Getrouwd te Bedum op 12 mei 1888 met Renske Willems Deiling, geboren Uithuizermeeden 12 of 16 september 1851, overleden Bedum op 31 augustus 1929, dochter van Willem Berends Deiling en Martje Pieters Kruizinga.
Beroep Abertus Franciscus: boerenkecht, dagloner, tapper. Had in 1888 een tapvergunning.
Beroep Renske: dienstmeid.
Woonde tussen 1880-1890 op huisnummr A 4 1 te Bedum. Iets later woonden ze op de Kamp. Dat huisje staat er nog.
        

Huisje in Bedumcomp.jpg (20037 bytes)

Het huisje op de Kamp, waar Albertus Franciscus en Renske woonden met hun kinderen, foto 1998.

       
 
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Wilhelmus, geboren 1 augustus 1889 te Bedum-Noordwolde. Volgt. V-b.
2. Regina Laurentia Margaretha, geboren te Bedum-Noordwolde op 13 augustus 1890, overleden te Bedum op 19 maart 1941.
 
 
IV-c FRANCISCUS JOHANNES MUSTERS, zoon van Pieter Albertus Musters en Jacobje Aljes Kluin, geboren Bedum op 26 februari 1862. Hij is op 16 mei 1888 te Uithuizermeeden getrouwd met Anna Kuipers, geboren 19 september 1861 te Kantens, overleden te Uithuizen op 20 maart 1911, dochter van Jan Harms Kuipers en Anna S....
Beroep: voeger.
Hij is getrouwd met 2) Elisabeth Deijen op .. juli 1915 Uithuizen, geboren 20 april 1871 te Onstwedde, overleden te Musselkanaal 28 januari 1940.
Beroep Franciscus Johannes: boerenknecht
Beroep Anna: dienstmeid
(Blauwe ogen, 1.77 m. LO genoten). Wordt op 3 februari 1886 veroordeeld tot 15 en later 3 dagen celstraf en ƒ 5,--boete wegens opzettelijke verbreking van afsluiting en openbare dronkenschap. Gedrag in de gevangenis was goed.
 
Uit dit huwelijk:
1. levenloos kind geboren op akte 20 juli 1889 te Uithuizen.
2 Petrus Johannes , geboren 26 juli 1890 te Uithuizen. Volg V-c.
3. Jacoba Harmina, geboren 8 maart 1894 te Uithuizen en overleden op 2 juli 1911 te Uithuizen.
4. levenloos kind geboren op 30 september 1895 te Uithuizen.
5. Harmina Margaretha, geboren 13 november 1897 te Uithuizen, overleden 19 april 1899 te Uithuizen.
6. Johannes Albertus, geboren 3 november 1902 te Uithuizen.
 
IV-d JAN, zoon van Pieter Albertus en Jacobje Aljes Kluin, geboren 11 november 1865 Bedum, overleden te Uithuizen op 13 januari 1948.
Hij is getrouwd met Magdalena Untied.
Kinderen?
 
 
IV-e JAN MUSTERS, zoon van Hubertus Musters en Maria Engela Huisers, geboren 19 januari 1860 te Odoorn, overleden op 2 juni 1905 te Emmen (wonende te Odoorn), getrouwd op 31 januari 1885 te Odoorn met Geertruida Johanna van Rieke, geboren 28 april 1861 te Odoorn, dochter van Kornelis Franciscus van Rieke en Alida Kappen.
Beroep arbeider, wonende te Exloermond, gemeente Odoorn.
 
Uit dit huwelijk:
1. Albertus, geboren 12 mei 1885 te Odoorn (Exloermond). Volg V-d.
2. Bernardus, geboren 21 maart 1887 en overleden 23 maart 1887 te Odoorn (Exloermond)
3. Cornelia Fransiska Maria, geboren 2 februari 1891 te Odoorn (Exloermond), overleden op 2 september 1981 te Apeldoorn, getrouwd op 25 mei 1913 te Odoorn met Gerardus Andreas Specken , geboren Sappemeer ca. 1882, zoon van Hermann Heinrich Specken en Engelina Gertuida Valk.
4. Alida Maria, geboren 4 november 1895 te Odoorn, overleden op 17 juli 1981 te Weiteveen
5. Franciscus Bernardus, geboren 27 maart 1898 te Odoorn. Volg V-e.
 
IV-f HARM MUSTERS, zoon van Johannes Musters en Maria Engela Huizers, geboren 2 oktober 1863 te Odoorn, getrouwd op 7 februari 1890 te Odoorn met Anna Maria Schepers, geboren 23 mei 1861 te Odoorn, dochter van Geert Hendrik Schepers en Tekla Timmer. Beroep arbeider, wonende te Exloerveen gemeente Odoorn.
 
Uit dit huwelijk:
1. Maria Engelina, geboren 22 januari 1891 te Odoorn (Exloerveen). Getrouwd te Onstwedde op 20 mei 1911 met Hinderikus Zoomers, geboren ca. 1883 te Onstwedde, zoon van Lambertus Johannes Zoomer en Anna Maria Hoezen. Wonende te Braamberg, gemeente Onstwedde.
2. Maria Catharina, geboren 29 november 1892 te Odoorn (Exloerveen)
3. Albertus, geboren 15 februari 1895 te Odoorn (Exloerveen). Volg V-f.
4. Maria Tecla, geboren 12 februari 1897 te Odoorn en overleden 28 juli 1898 te Odoorn (Exloerveen)
5. Geert Hendrik, geboren 28 april 1899 te Odoorn (Exloerveen). Volg V-g.
6. Maria Tekla, geboren 26 november 1901 te Odoorn (Exloerveen)
7. Jan Harm, geboren 12 september 1904 te Onstwedde. Volg V-h.
8.. Anna Maria, geboren 24 juli 1907 te Onstwedde, overleden op 14 oktober 1966 te Vlagtwedde, getrouwd op 2 mei 1925 te Onstwedde met Johannes Bernardus Sanders, geboren op 30 april 1903 te Onstwedde, overleden 1 november 1964 te Vlagtwedde.
 
IV-g JAN HARM MUSTERS, zoon van Johannes Musters en Maria Keuter, geboren 9 mei 1870 te Odoorn, overleden november 1963 te ?. Hij is getrouwd op 11 mei 1900 te Borculo met 1) Hendrika Johanna Tijdink, geboren 20 augustus 1872 te Borculo, overleden 21 december 1942 en op 5 januari 1944 te Bussum met 2) Elberta Hilhorst, geboren 4 januari 1900 te Laren.
Wonen in 1940 in Laren, Gooi
 
Uit dit huwelijk:
1. Herman Johan Frederik Anton Mari , geboren 13 maart 1901 te Eibergen (Gld). Volg V-i.
2. Johan Th. W.J., getrouwd met H.A.M. Truyens. Volg V-j.
3. Zr. Bernadette
4.  Wilhelmina Theodora Maria, geboren ca. 1907, overleden 9 mei 1962 te Laren (N.H.) Zij was hoofd van de St. Antonius kleuterschool te Rotterdam.
5.  H.J.A. Hendrika ?
6.  F.A. Frieda? Getrouwd met P.M. Vermeulen (1945)
7.  J.H.F. Jan? in 1942 ongehuwd
Bron: overlijdensadvertienties.
 
 
V-a FRANCISCUS FREDERICUS MUSTERS, zoon van Harmannus Musters en Nicolauda Holscher, geboren akte 26 november 1887 Ulrum, overleden 14 november 1967 te Kloosterburen. Hij is getrouwd op ... met 1) Cornelia Alberdina van Nierop, geboren 8 december 1887 te Lemsterland, overleden 13 januari 1928 te Kloosterburen
 
Uit dit huwelijk:
1. Harmannus Wilhelmus Franciscus, geboren 7 april 1925 te Kloosterburen, overleden 5 september 1945 te ...
2. Wilhelmus Hermannes Franciscus, geboren 24 januari 1927 te Kloosterburen. Volg VI-a.
3. Nicolauda Johanna Cornelia, geboren op 31 december 1928 te Kloosterburen.
Op 9 april 1931 met 2) Johanna Helena Vos, geboren 29 augustus 1893 te Kloosterburen.
Beroep: koperslager, loodgieter
 
Uit dit huwelijk:
4. Nicolauda Helena Theresia, geboren 16 juni 1932 te Kloosterburen, getrouwd op 19 januari 1957 met C. Kattenvilder
5. Helena Johanna Elizabeth, geboren 23 november 1933 te Kloosterburen, getrouwd op 22 oktober 1957 met W.G.M. Stiekema.
 
V-b PETRUS WILHELMUS MUSTERS, zoon van Albertus Franciscus Musters en Renske Willems Deelen, geboren 1 augustus 1889 te Noordwolde, overleden te Groningen op 6 oktober 1960. Hij is getrouwd op 6 september 1917 te Groningen met Alida Helena Winter, geboren 23 november 1887 te Groningen, overleden 23 maart 1956 te Groningen, dochter van Johanna Augusta Winter, vader onbekend..
Hij kwam op 11 september 1917 uit Bedum naar Groningen en ging samen met zijn vrouw wonen in de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 72. De familie verhuisde nogal eens: in jan. 1921 naar Boterdiep 95; 7 nov. 1928 naar Steentilstraat 15; 13 nov. 1933 naar Zwanenstraat 28; 5 mei 1937 naar Nieuwe Ebbingestraat 441
Beroep: meubelmaker.
 

Winkel Steentilstraatcomp.jpg (4092 bytes)

Jodenkampcomp.jpg (11213 bytes)

Winkel aan de Steentilstraat, ca. 1930

Boterdiep hoek Jodenkamp met in het midden op de foto de meubelfabriek van Petrus Wilhelmus.

 

Alida.jpg (61819 bytes)

Alida was dienstbode. Zij woonde een klein maandje vanaf haar geboorte op de herberg het Nettelboschje tot 30 december 1887, toen zij na het overlijden van haar moeder als baby naar Hoogezand vertrok en ging wonen bij haar familie. Op 18 januari 1901 kwam zij uit Hoogezand en ging wonen bij de haar familie Bos-Klaver op de Musschengang 11 Later woonde zij op de Grote Rozenstraat 52, Grootegang Schuitendiep 10 en Agricolastraat 26c. Op 2 juni 1904 vetrok zij naar Zuidhorn. Zij is weer teruggekeerd, onbekend wanneer want zij is rond 1910 ingeschreven als dienstbode bij de fam. Janssen-Verweij op de Herestraat 14a. Later woonde zij ook op de Vischmarkt 2 en H.W. Mesdagstraat 18.

Alida Winter, ca. 1910

 
Uit dit huwelijk:
1. Laurencia Johanna Regina, geboren te Groningen op 25 oktober 1920, overleden op 19 september 1991 te Groningen, getrouwd op 26 april 1948 met Gerardus Johannes Kolkena, zoon van Petrus Kolkena en Margaretha Regnera Ernens, geboren 26 mei 1920 te Uithuizen.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Gerhardus Kolkena, geboren 24 november 1950 te Meppel, getrouwd op 11 juni 1976 te Stedum met Klaske Janke (Klarie) Kooi, geboren 26 maart 1953 te Groningen.
2. Albertus Franciscus Maria Kolkena, geboren te Groningen op 8 april 1954, getrouwd te Groningen op 24 juni 1977 met Yvonne Romanschek, geboren 21 januari 1953.
2. Albertus Franciscus, geboren te Groningen op 21 november 1922. Volg VI-b.
3. Gerriet Jacobus, geboren te Groningen op 26 september 1925. Volg VI-c.
4. Johanna Augusta Margaretha, geboren te Groningen 23 november 1927. Zij is op 18 april 1955 voor de wet en 30 januari 1956 voor de kerk te Groningen getrouwd met Hinderikus Albertus Hokke, geboren te Groningen 20 juli 1928, overleden 8 augustus 2001 te Groningen..
Het gezin Musters, ca. 1927, met v.l.n.r. Bertus, Petrus Wilhelmus,
Tia, Gerrit en Alida, zwanger van Johanna
 
V-c PETRUS JOHANNES MUSTERS zoon van Franciscus Johannes Musters en Anna Kuipers, geboren 26 juli 1890 te Uithuizen, overleden 26 september 1980 te Stadskanaal. Hij is getrouwd op 17 november 1921 (op PK 12 november) te Onstwedde met Sina Voskuil, dochter van ..., geboren 10 december 1902 te Onstwedde.
Beroep: voeger
 
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Johannes, geboren 11 november 1922 te Onstwedde. Volg VI-d.
2. Ebelina, geboren 24 januari 1925 te Onstwedde.
3. Derk, geboren 19 augustus 1926 te Onstwedde. Volg VI-e.
4. Anna Jacoba, geboren 5 juli 1932 te Onstwedde, getrouwd op 18 oktober 1963 met G. Langes
5. Petrus Johannes, geboren 8 juni 1943 te Onstwedde, overleden 7 december 1943 te Groningen.
 
V-d ALBERTUS MUSTERS, zoon van Jan Musters en Geertruida Johanna van Rieke, geboren 12 mei 1885 te Odoorn (Exloermond). Hij is getrouwd op 14 november 1920 met Alida Tubben, geboren op 23 augustus 1889 te Emmen.
Beroep: arbeider
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 28 april 1921 te Odoorn. Volg VI-f.
2. Jan Berend, geboren op 21 januari 1924 te Odoorn. Volg VI-g.
3. Franciscus Bernardus, geboren op 31 januari 1926 te Odoorn. Volg VI-h.
4. Geertruida Johanna, geboren 13 juni 1927 te Odoorn, overleden 16 oktober 1927 te Odoorn (Zavelingen)
5. Geertruida Johanna, geboren op 6 november 1932 te Odoorn.
 
V-e FRANCISCUS BERNARDUS MUSTERS, zoon van Jan Musters en Geertruida Johanna van Rieke, geboren op 27 maart 1898 te Odoorn, overleden 25 januari 1879 te Stadskanaal, getrouwd op 11 juli 1924 te Odoorn met Maria Scholtens, dochter van Lambertus Hermannus Scholtens en Broens Engela, geboren op 24 juli 1898 te Emmen, overleden op 12 september 1989 te Stadskanaal.
Beroep: arbeider-los
 
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren 30 augustus 1925 te Odoorn, Volg VI-i.
2. Lambertus Hermannus, geboren 8 april 1928 te Odoorn. Volg VI-j.
3. Geertruida Johanna, geboren 11 april 1930 te Odoorn, getrouwd op 27 november 1956 met J.B. Reekers.
4. Albertus, geboren 1 april 1932 te Odoorn. Volg VI-k.
5. Engela, geboren 17 november 1934 te Odoorn, getrouwd op 5 september 1959 met Johan Herman Heijne.
6. Alida Maria, geboren op 8 mei 1937 te Odoorn, getrouwd op 29 december 1959 met Willem op 't Einde
7. Catharina, geboren 6 mei 1940, getrouwd op 20 juli 1962 met J.H. (Henk) Ratgers
 
V-f ALBERTUS MUSTERS, zoon van Harm Musters en Anna Maria Schepers, geboren 15 februari 1895 te Odoorn (Exloerveen)., overleden 15 december 1967 te Kopstukken.
mogelijk gehuwd met K.W. Klasens.
kinderen en kleinkinderen (Bron advertentie)
 
 
V-g GEERT HENDRIK MUSTERS, zoon van Harm Musters en Anna Maria Schepers, geboren 28 april 1899 te Odoorn (Exloerveen).
 
 
V-h JAN HARM MUSTERS, zoon van Harm Musters en Anna Maria Schepers, geboren 12 september 1904 te Onstwedde, overleden 17 augustus 1971 te Stadskanaal, getrouwd op 4 september 1934 te Odoorn met Helena Johanna Harmanna Hanenbergh, geboren 16 september 1901 te Odoorn, RK gedoopt te Zandberg, overleden 11 november 1976 te Musselkanaal, begraven 15 november 1976 te Musselkanaal.
Beroep: caféhouder/landbouwer.
 
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria, geboren 30 oktober 1935 te Onstwedde.
2. Theodorus Lambertus, geboren 20 december 1937 te Onstwedde. Volg VI-l.
3. Anna Margaretha, geboren 28 juni 1941 te Onstwedde, getrouwd op 3 mei 1963 met R.A. Scholte
 
V-i HERMAN JOHAN FREDERIK ANTON MARI MUSTERS, zoon van Jan Harm Musters en Hendrika Tijdink, geboren 13 maart 1901 te Eibergen, overleden 15 juli 1980 te Bussum, getrouwd op 18 augustus 1931 te Alkmaar met Catharina Wilhelmina Maria Johanna Wagenaar, geboren 14 november 1907 te Alkmaar, dochter van ...
Beroep: rijksambtenaar directe belastingen
 
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea Emilie Joanna Marie, geboren 10 december 1938 te Alkmaar, getrouwd op 24 mei 1960 met J.C.H. Campman
2. Maria Anna Henrica Bernadette, geboren 15 augustus 1942 te Alkmaar, getrouwd met H.M.J. Smithuis
3. Herman Johan Frederik Antoon Marie, 27 november 1944 te Alkmaar, overleden 25 januari 1945 te ...
4. Gerarda Joanna Frederica Maria, geboren 21 juli 1946 te Alkmaar, getrouwd met R.G. Luyér.
 
V-j JOHAN TH.W.J. MUSTERS, zoon van Jan Harm Musters en Hendrika Tijdink. Hij is op 3 juni 1928 getrouwd met Helena A.M. Truyens.
 
Uit dit huwelijk: 13 kinderen
1. Henricus. Volg VI-a.
 
VI-a WILHELMUS HERMANNES FRANCISCUS MUSTERS, zoon van Franciscus Fredericus en Cornelia Alberdina van Nierop, geboren 24 januari 1927 te Kloosterburen, getrouwd op 10 oktober 1953 of 1952 te Uithuizen met Bouwina Johanna Tebbens, geboren op 26 augustus 1924.
 
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Johannes Maria, geboren 21 juli 1954 te Kloosterburen. Gehuwd met Marissa Tamayo Volg VII-b.
2. Margaretha Johanna Maria, geboren op 26 september 1955 te Kloosterburen, gehuwd met M. Bos
3. Cornelia Alberdina, geboren op 1 april 1957 te Kloosterburen. Gehuwd met Pieter Oosting
4. Jacobus Franciscus, geboren op 15 januari 1959 te Kloosterburen. Volg VII-c.
 
VI-b ALBERTUS FRANCISCUS MUSTERS, zoon van Petrus Wilhelmus Musters en Alida Helena Winter, geboren te Groningen op 21 november 1922, overleden op 9 augustus 1979 te Groningen. getrouwd op 11 februari 1957 met Catharina Maria Smit, geboren 19 februari 1934, dochter van Hendrikus Smit en Catharina Maria Draaisma.
 
Uit dit huwelijk:
1. Alida Helena Regina (Lidy), geboren 1 februari 1958 te Groningen
2. Catharina Maria (Carin), geboren 25 maart 1959 te Groningen, getrouwd op 15 augustus 1987 te Den Haag  met Johannes Ignatius Maria (Ignaz) Anderson, geboren op 1 november 1957 te Bandung (Indonesië), zoon van Johannes Matheus Anderson en Augusta Flora d'Hanens.
3. Johanna Augusta Margaretha (Yolande), geboren op 30 maart 1961 te Groningen, getrouwd op 15 mei 1996 te Beuningen met Leendert Johan Otto Lint, geboren 27 september 1959.
VI-c GERRIET JACOBUS MUSTERS, zoon van Petrus Wilhelmus Musters en Alida Helena Winter, geboren op 26 september 1925 en overleden op 22 oktober 1978 te Groningen. Getrouwd op 23 september 1957 voor de R.K. kerk te Ter Apel en op 19 augustus 1957 voor de wet te Vlagtwedde met Anna Aleida Bogaars, dochter van Lambertus Arnoldus Bogaars en Anna Alida Deiman, geboren op 5 februari 1935 te Ter Apel.
 
Uit dit huwelijk:
1. Anna Aleida (Annelie), geboren te Groningen op 18 april 1959, getrouwd op 27 september 1994 te Amsterdam met Allard Robert Schröder, geboren 14 juni 1946 te Haren, zoon van Jan Gerrit Willem Schröder en Hendrika Cornelia Johanna Ritman.
Beroep Annelie: ondernemer.
Beroep Allard: auteur.
2. Petrus Wilhelmus (Peter), geboren te Groningen op 4 augustus 1962. Beroep: ondernemer.
 
VI-d FRANCISCUS JOHANNES, zoon van Petrus Johannes Musters en Sina Voskuil, geboren 11 november 1922 te Onstwedde, getrouwd op 23 november 1949 met A. Teuben
 
VI-e DERK, zoon van Petrus Johannes Musters en Sina Voskuil, geboren 19 augustus 1926, getrouwd op 21 juli 1954 met A.G. Kempen
 
VI-f JAN, zoon van Albertus Musters en Alida Tubben, geboren 28 april 1921 te Odoorn.
 
VI-g JAN BEREND, zoon van Albertus Musters en Alida Tubben, geboren 21 januari 1924 te Odoorn.
 
VI-h FRANCISCUS BERNARDUS, zoon van Albertus Musters en Alida Tubben, geboren 31 januari 1926 te Odoorn.
 
VI-i JAN, zoon van Franciscus Bernardus Musters en Maria Scholtens, geboren 30 augustus 1925 te Odoorn
 
VI-j LAMBERTUS HERMANNUS MUSTERS, zoon van Franciscus Bernardus Musters en Maria Scholtens, geboren 8 april 1928 te Odoorn, getrouwd op 1 augustus 1956 te Oude Pekela met Helena Johanna Winter, geboren 23 oktober 1934 te Oude Pekela.
 
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Bernardus, geboren op 3 april 1960 te Delfzijl. Volg VII-?
2. Euphemia Margaretha Musters, geboren op 16 augustus 1965 te Stadskanaal, getrouwd op 15 mei 1992 te Stadskanaal met René Warris, geboren op 27 mei 1961 te Deventer.
 
VI-k ALBERTUS MUSTERS, zoon van Franciscus Bernardus Musters en Maria Scholtens, geboren 1 april 1932 te Odoorn, getrouwd met Leid Hofman
 
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Bernardus. Volg VII-e.
2. Maritha, geboren ...
 
VII-a HENRICUS MUSTERS, zoon van Johan Musters en Helena Truyens. Getrouwd ?
 
Uit dit huwelijk:
1. Danielle
 
VII-b FRANCISCUS JOHANNES MARIA, zoon van Hermannus Johannes Franciscus Musters  en Bouwina Johanna Tebbens, geboren 21 juli 1954 te Kloosterburen. Getrouwd met Marissa Tamayo.
 
VII-c JACOBUS FRANCISCUS MUSTERS, zoon van Hermannus Johannes Franciscus Musters en Bouwina Johanna Tebbens, geboren op 15 januari 1959 te Kloosterburen. Gehuwd met Nellie
 
Uit dit huwelijk:
1. Frank
2. Alex
3. Dennes
 
IX-?. FRANCISCUS BERNARDUS MUSTERS, zoon van Lambertus Hermannus Musters en Helena Johanna Winter, geboren op 3 april 1960 te Delfzijl, getrouwd op 2 november 1990 te Stadskanaal met Hilda Luining, geboren op 7 oktober 1962 te Gasselternijveenschemond.
 
Uit dit huwelijk:
1. Martin, geboren op 10 december 1996 te Assen.
2. Bianca, geboren op 10 december 1996 te Assen.