GENEALOGIE VAN DER STRUIJS
 
 
Inleiding
 
Het geslacht Van der Struijs is een zeer groot geslacht, zo groot zelfs dat ik ervan afgezien heb om de hele stamboom uit te zoeken. De genealogie begint bij Cornelis Gerritsz, maar dat is niet de oudst bekende voorvader. Er is bekend dat zijn vader Gerrit heette, Gerrit Cornelisz om precies te zijn, zoon van Cornelis dus. Cornelis komt in de archieven voor onder de naam Cornelis Jacobs, zoon van Jacob dus. Op deze manier zou je nog 3 generaties verder terug kunnen:
 
Jacob, geboren ca. 1540
Cornelis, geboren ca. 1565
Gerrit, geboren ca. 1589
 
Maar omdat je van hen alleen kunt gissen wanneer ze geboren zijn en er verder niets bekend is, heb ik ze niet in de stamreeks opgenomen.
 
De genealogie begint met een stamreeks, dat is het vermelden van voorouders alleen in rechte lijn van vader op zoon. De dochters worden wel vermeld, maar worden niet verder gevolgd. Vanaf Adrianus van der Struijs en Neeltje Barendregt heb ik het wat breder uitgezocht. Zoveel mogelijk nakomelingen staan vermeld, alle tantes en ooms en vervolgens, voor zover te achterhalen, neven en nichten en achterneven en achternichten. Met een * wordt aangegeven wat de rechte lijn van vader op zoon naar beneden is tot aan Adrianus en Neeltje.
 
Stadhuis van Schiedam, lang geleden
 
Hoewel de oudste voorvaderen in Schiedam geboren zijn, is het nu een veel voorkomende naam in Vlaardingen. Zowel Van der Struijs, Struijs en (Van der) Struis komen voor. Al deze naamdragers zijn nakomelingen van Cornelis Gerritz. Hij kreeg twee zonen, Gerrit en Dirck en beiden zorgden voor een hele reeks nakomelingen. In beide takken werden alle naamsvormen door en naast elkaar gebruikt, wat de verwarring in de doop-, trouw- en begraafboeken groot maakte. Er werd dus veel waarde gehecht aan de juiste spelling van de familienaam. In een boedelscheidingsakte t.g.v. een huwelijk ergens in de andere tak staat een passage die betrekking heeft op de juiste spelling van de familienaam:
 
  "... dat zij comparanten... te kennen gevende dat nu wijlen Maria van Vliet, in leven echtgenote van de comparant Jacob Gerritszn. van der Struijs, meermalen deszelfs familienaam abusievelijk hebbende gespeld of genoemd of laten spellen of noemen 'Struijs', 'Struis' of 'van der Struijs', inplaats van 'Van der Struijs'; gewoond hebbende binnen deze stad, aldaar op den negentiende december achttienhonderd drie en dertig is overleden."
 
Het meest oorspronkelijke zal 'Van der Struijs' zijn geweest, getuige de oudste vermelding bij het huwelijk van Gerrit Cornelisz met Trijntje Pieters Harelemmerhout in 1669 (generatie II). Daarvoor was er nog geen familienaam, maar werd men aangeduid als 'zoon van': Cornelis Gerritszoon, Pietertje Dircxdochter, dit zijn patroniemen. Genealogisch onderzoek wordt dan ook wat lastiger, omdat er meer personen met de naam Gerrit een zoon of dochter konden krijgen, en dus Gerritszoon heetten. Aan de hand van getuigen kun je dan de familiebanden traceren.
Waarom Gerrit Cornelisz 'Van der Struijs' gaat heten is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat hij woonde of werkte op een boerderij genaamd 'Struijs', of dat het schip zo heette. Misschien was het wel een struise, stoere man. We zullen het nooit weten. In ieder geval wordt vanaf die tijd de naam als familienaam gebruikt.
 
De familie van der Struijs was een schippersfamilie, zowel in de riviervisserij, als de haringvisserij. Het waren vaak grote gezinnen, waarbij de zonen al op jonge leeftijd mee de zee op gingen. Dat ging niet altijd goed, zo kwam Arij, zoon van Johannes en Sara van Rossen, in 1860 niet meer terug en in zijn overlijdensakte staat vermeld dat hij is overleden ten Westen van Greenwich, op zee dus.
 
De levenstandaard van vissersfamilies was zeer wisselvallig. Er waren perioden van redelijk goed rond kunnen komen tot grote armoede. Er was geen vast inkomen, men verdiende naar wat er gevangen was. Het kon dan wel eens voorkomen dat vader na 13 weken weer terug kwam en dat er zo weinig gevangen was dat de kosten voor de reis hoger waren dan de opengst. Dan kwam er dus geen geld binnen. Vaak kwam het voor dat dan de vissersvrouw ook uit werken ging, als visverkoopster, naaister, dienstbode of nettenboetster. Dat kon op bepaalde tijden zwaar werk zijn. Als de schepen terugkwamen moesten de netten gerepareerd worden. Dat was dan hard werken om de netten op tijd af te krijgen. En in de winter ging dit werk gewoon door, ook als het nat en koud was stonden de vrouwen gewoon op het land of zaten ze in kleine schuurtjes waar slecht licht was.
 
Vlaardingse nettenboetsters, ca. 1920
 
Veel vissersgezinnen woonden dicht bij elkaar in hofjes en stegen in het oudste stadsdeel tussen Hoogstraat en de Biersloot. De woonomstandigheden waren erbarmelijk slecht. De woningen waren klein, vochtig en tocht had er vrij spel. Gezinnen met zes kinderen hadden een bekrompen ruimte van 12 vierkante meter ter beschikking om in te koken, eten, wassen, drogen en te slapen. Dat is nu nauwelijks voor te stellen.
 
Vreugde was er volop als een Vlaardings vissersschip in de haven terug keerde. Dit werd bekend gemaakt door middel van een rode bal in de kerktoren. Nauwelijks hing hij daar of de hele stad wist het al en alle betrokkenen gingen naar de haven. Deze vreugde duurde vaak niet meer dan 48 uur. Dan werden de boten weer gereed gemaakt voor de volgende afvaart.
 
Vroeger was het vanzelfsprekend dat de zoon de vader volgde in de visserij. Pas in de twintigste eeuw zie je dat de leden van de familie Van der Struijs ook in andere beroepen werkzaam zijn. Opa Adrianus was koperslager, loodgieter en loswerkman, ome Maarten was rijwielhersteller en chauffeur en ome Wim was vrachtwagenchauffeur bij de EVAG, de Eerste Vlaardingse AutoGarage. 
 
Adrianus van der Struijs en Neeltje Barendregt hebben tot nu toe maar liefst 58 nakomelingen (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen), waarvan 24 met de naam Van der Struijs en 34 met de namen van aangetrouwden. De kans is groot dat de naam Van der Struijs uitgestorven raakt. Er zijn nu n.l. nog maar 2 nakomelingen die de naam Van der Struijs voort kunnen zetten. Maar een naam is in deze tijd niet zo belangrijk meer. Het is niet meer vanzelfsprekend dat een kind de naam van de vader krijgt. Kinderen kunnen tegenwoordig ook de naam van hun moeder dragen. Dat wordt voor genealogen later een lastig onderzoek!
 
Dit onderzoek ben ik een aantal jaren geleden begonnen. Veel was te vinden in de Vlaardingse en Schiedamse archieven. Maar veel twintigste eeuwse gegevens zijn nog niet openbaar. Dan ben je aangewezen op familieleden. Veel dank gaat daarom uit naar Adri Vliegenthart, overleden op 16 februari 2002, en Aad en Kees Maarleveld, van wie ik ook een aantal mooie foto's heb ontvangen, foto's die een genealogie compleet maken. 
 
Nina Hokke 
Rotterdam, 9 oktober 2000 
 
Plattegrond van Vlaardingen, 1867. Bron: Gemeenteatlas van Kuiper 
 
 
  Stamreeks / genealogie Van der Struijs
 
 
I.    CORNELIS GERRITSZ (VAN DER STRUIJS), zoon van Gerrit Cornelisz Jacobs, geboren te Vlaardinger-Ambacht, gedoopt te Schiedam 28 januari 1618, ondertrouwd te Vlaardingen op 10 oktober 1638, getrouwd te Schiedam op 3 november 1638 met Pietertje Dircx., met attestatie (afkomstig) van Overschie.
 
 Inschrijving in het stadstrouwboek van Schiedam, 3 november 1638
 
   
                                                    den 3e november
 met attestatie           Cornelis     Gerritsz                     J M van Vlaerdingen
 van Vlaerdingen
 ende Ouderschie     Pieterje Dircx                             J d van Ouderschie
                  1638
 
Cornelis woonde in 1638 aan de Kethelweg te Vlaardinger-Ambacht.
 
Uit dit huwelijk:
1.*   Gerrit, gedoopt 15 januari 1645. Volg II.
2.     Dirck, gedoopt 5 september 1649.
 
 
II    GERRIT CORNELISZ VAN DER STRUIJS, zoon van Cornelis van der Struijs en Pietertje Dircx, gedoopt te Vlaardingen 15 januari 1645, overleden ca. 1684, ondertrouwd 1e) op 21 juni 1669 te Vlaardingen met Trijntje Pieters Harelemmerhout (wed. van Leendert Leenderts), wonende te Vlaardinger-Ambacht, getrouwd 2e) op 5 maart 1684 te Kethel met Reynsburghie van der Cauw. 
De oudste gevonden vermelding 'Van der Struijs' was de huwelijksinschrijving van Gerrit.
 
Uit het 1e huwelijk:
1.     Cornelis, gedoopt te Vlaardingen 9 juni 1670.
2.*   Pieter, gedoopt te Vlaardingen 2 maart 1672, volg III.
3.     Arie, gedoopt te Vlaardingen 4 april 1674.
4.     Annetje, gedoopt te Vlaardingen 26 december 1678.
5.     Neeltje, gedoopt te Vlaardingen 29 juni 1681.
 
 
III    PIETER GERRITS VAN DER STRUIJS, zoon van Gerrit van der Struijs en Trijntje Pieters, gedoopt te Vlaardingen 2 maart 1672, begraven aldaar 3 april 1733, ondertrouwd op 15 april 1702 aldaar Pietertje Pieters Hoodenpijl, gedoopt ca. 1675, begraven in juli 1773.
 
Op 3 mei 1720 verkoopt Cornelius Pieterszn. Hoodenpijl een huis met erf, gelegen aan de westzijde van de Kortedijk aan Pieter voor 430 gulden, later wordt het huis door zijn erven verkocht voor 800 gulden. Op 1 mei 1736 woont Pieter aan de westzijde van de Kortedijk.
 
Uit dit huwelijk:
1.    Trijntje, gedoopt te Vlaardingen 12 juni 1705.
2.    Neeltje, gedoopt te Vlaardingen 9 februari 1707, begraven januari 1784.
3.    Ariaentje, gedoopt te Vlaardingen 24 februari 1709, begraven juli 1709.
4.    kind, gedoopt te Vlaardingen juli 1709
5.    Gerrit, gedoopt te Vlaardingen 29 juni 1710, begraven september 1710
6.    Ariaentje, gedoopt te Vlaardingen 5 augustus 1711, begraven mei 1771.
7.    Gerrit, gedoopt te Vlaardingen 18 maart 1714, begraven 8 juni 1789
8.*  Ary, gedoopt te Vlaardingen 23 februari 1716, begraven augustus 1779. Volg IV.
9.    Dirck, gedoopt te Vlaardingen 19 januari 1718, ?
10.  kind levenloos, gedoopt te Vlaardingen augustus 1719
11.  Pieter, gedoopt te Vlaardingen 1 februari 1722, begraven april 1781.
 
De haven van Vlaardingen in de 18e eeuw 
 
IV.    ARY VAN DER STRUIJS, zoon van Pieter van der Struijs en Pietertje Pieters Hoodenpijl, gedoopt te Vlaardingen op 23 februari 1716, begraven aldaar augustus 1779, getrouwd aldaar met Johanna/Anna Maria/Maritje Hillebrand, gedoopt ca. 1716, begraven op 3 maart 1806 (90 jr).
 
Uit dit huwelijk:
1.    Hendrik, gedoopt te Vlaardingen 9 oktober 1751.
2.    Pieter, gedoopt te Vlaardingen 25 november 1753.
3.    Gerrit, gedoopt te Vlaardingen 10 september 1755.
4.*  Ary, gedoopt te Vlaardingen 16 januari 1757. Volg V.
5.    Jan, gedoopt te Vlaardingen 3 februari 1760. 
6.    Jannetje, gedoopt te Vlaardingen 1 januari 1763. 
 
 
V.    ARIE/ARY VAN DER STRUIJS, zoon van Ary Pieterse van der Struijs en Johanna/Anna Maria/Maritje Hillebrand, gedoopt te Vlaardingen op 16 januari 1757, begraven aldaar op 26 augustus 1817, getrouwd 1e) aldaar op 23 november 1783 met Jannetje Berkhout, gedoopt op 24 augustus 1763, begraven aldaar op 9 september 1808, dr. van Ary Berkhout en Cornelia Groen, getrouwd 2e) aldaar op 13 november 1808 met Beiletje van der Aa, gedoopt te Rotterdam ?, overleden te Rotterdam ?
 
Zeeman. Arie/Ary was schipper op het schip Vrouw Stijntje' (not.arch Vlaardingen 85/104, 22-22-1809). Hij woonde op de Rietdijk.
 
Een hoeker, het soort schip waar Arie schipper op was.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit het 1e huwelijk:
1.    Arie/Ary, gedoopt te Vlaardingen 12 maart 1786, begraven 16 juli 1791.
2.    Cornelia, gedoopt te Vlaardingen 30 januari 1788.
3.    Maria, gedoopt te Vlaardingen 15 augustus 1790, begraven november 1790.
4.    Ary, gedoopt te Vlaardingen 19 augustus 1792.
5.    Jacob, gedoopt te Vlaardingen 8 maart 1795.
6.    Maarten, gedoopt te Vlaardingen 8 september 1797.
7.*  Johannes, gedoopt te Vlaardingen 4 november 1806, volg VI.
 
 
VI.    JOHANNES VAN DER STRUIJS, zoon van Ary van der Struijs en Jannetje Berkhout, gedoopt te Vlaardingen op 4 november 1806, overleden aldaar op 10 februari 1884, getrouwd 1e) op 4 juni 1828 te Vlaardingen met Sara van Rossen, geboren 22 september 1808 te Vlaardingen, overleden aldaar 26 maart 1830, dr. van Jan van Rossen en Maria Starre, 2e) aldaar op 24 oktober 1832 met Stijntje Ferree, geboren 16 oktober 1809 te Vlaardingen (doop 22 oktober 1809), overleden aldaar op 14 december 1901, dr. van Jakob Ferree en Kornelia Westerdijk.
 
Zij woonden rond 1830 Koningsveld 78; 1840 Nieuwe Havenstraat 47a; 1861 Kortedijk 80a; 1866 Kwakelsteeg 12; 1867 Kortedijk 67; 1870 Nieuwe Havenstraat 48a, 63a; 1879 Kortedijk 75a.
Johannes was in 1851 riviervisser, in 1858 sjouwer 
Kortedijk, eind 19e eeuw
Uit het 1e huwelijk:
1.    Arij, geboren te Vlaardingen op 14 augustus 1828, overleden 13 november 1860 ten westen van Greenwich.
 
Uit het 2e huwelijk:
2.    Johanna, geboren te Vlaardingen op 1 juli 1833, overleden aldaar 17 oktober 1860. Dienstbode.
3.    Jacob, geboren te Vlaardingen 14 september 1834, overleden aldaar 26 december 1836.
4.    Kornelia, geboren te Vlaardingen 25 december 1836, overleden aldaar 17 oktober 1838.
5.    Jacob, geboren te Vlaardingen 23 april 1839 overleden Delft 20 november 1921.
6.*  Maarten, geboren te Vlaardingen 9 maart 1843. Volg VII.
7.    Klaas, geboren te Vlaardingen 30 april 1845, overleden aldaar 30 april 1847.
8.    Kornelis, geboren te Vlaardingen 13 augustus 1848, overleden aldaar 30 augustus 1848.
9.    Kornelia, geboren te Vlaardingen 17 februari 1850, overleden aldaar 29 juni 1850.
10.  Johanna, geboren te Vlaardingen 22 december 1851, getrouwd met Dirk Don.
11.  Kornelia, geboren te Vlaardingen 17 juli 1855, getrouwd met Jacob Blenk.
12.  Maria, geboren te Vlaardingen 10 maart 1859, overleden aldaar 28 juni 1866.
 
 
VII.    MAARTEN VAN DER STRUIJS, zoon van Jan/Johannes van der Struijs en Stijntje Ferree, geboren te Vlaardingen op 9 maart 1843, getrouwd aldaar op 12 juni 1867 met Jacoba van den Berg, geboren op 16 april 1841 te Vlaardingen, dr. van Arij van den Berg en Adriana Zoutendijk.
 
Maarten was in 1862 schippersknecht, in 1867 binnenvaartschipper. Ze woonden in de Nieuwe Havenstraat, Kortedijk, Hoogstraat, omgeving Biersloot. Van 19 september 1867 tot 19 juni 1869 heeft hij in Delft gewoond.
 
Uit dit huwelijk: 
1.    Arie, geboren te Vlaardingen 18 mei 1870, overleden te Rotterdam op 15 oktober 1918, getrouwd op 25 november 1891 met Johanna Oversluizen, geboren te Vlaardingen op 12 november 1865.  
2.    Jan, geboren te Vlaardingen 12 november 1872, overleden aldaar op 30 oktober 1900.
3.*  Adrianus, geboren te Vlaardingen 3 oktober 1874. Volg VIII.
4.    Jakob, geboren te Vlaardingen op 9 december 1877, overleden aldaar 9 maart 1889.
 
 
VIII.    ADRIANUS VAN DER STRUIJS, zoon van Maarten van der Struijs en Jacoba van den Berg, geboren te Vlaardingen op 23 oktober 1874, overleden aldaar op 3 januari 1950, getrouwd te Rotterdam op 3 juli 1901 met Neeltje Barendregt, geboren te IJsselmonde op 27 januari 1880, overleden te Rotterdam januari 1961, dr. van Willem Barendregt en Geertrui van der Wel. Neeltje is na de dood van Adrianus weer getrouwd in 1954 of 1955 met Nelis Pieter Assenberg, geboren te Rockanje op 5 februari 1881, overleden te Vlaardingen op 28 april 1959.
 
Beroep: koperslager, loodgieter (bij wed. de uin), loswerkman.  Adrianus had volgens de inschrijving Nationale Militie blauwe ogen en was 1.63m. Adrianus en Neeltje zijn in hun leven erg veel verhuisd. Vanaf hun huwelijk tot de oorlog hebben ze wel minstens 43 verschillende woonadressen gehad. Het was zelfs zo erg, dat Gerrit een keer 's avonds van zijn werk thuis kwam op de Schiedamseweg, de trap opliep en de buurvrouw hem vertelde dat ze een paar huizen verder woonden.
Adrianus en Neeltje, ca. 1948 
Woonadressen: 1901-22-12-1902 Vlaardingen Vleersteeg 17; Westnieuwland 55; Havenstraat 61; 12-12-1904 Markt 22
17-7-1906 Schiedam Westmolenstraat 11 
22-9-1906 Vlaardingen Hofjesstraat 18 
9-12-1907 Rotterdam Goudscheweg 18; Florastraat 21; Boezemstraat 103a; v. Meekrenstraat 11; van Alkemadestraat 9b; Vlietsteeg 44b/30; Haverlandstraat 4a; Palisanderstraat 2b; Hooglandstraat 13b/7a; Breederstraat 45;  
7-8-1914 Vlaardingen Dijksteeg 5; 23-12-1914 De ... straat 28; 2-10-1918 Kuiperstraat 84; 18-10-1918 Kuiperstraat 92; 5-5-1919 Kuiperstraat 82; 30-7-1921 Dagestraat ? 10; 15-9-1922 Breede Havenstraat 1a
15-10-1923 IJsselmonde E 32
11-1-1924: Rotterdam Kleine Visserijstraat 77b; 8-4-1924 Schiedamseweg 289a; 30-11-1925 Groote Visserijstraat 125b; 7-1-1926 Schiedamseweg 280a; 4-11-1926 Schiedamseweg 302b; 
30-3-1927 Vlaardingen Potgieterstraat 1. 
23-7-1928 Rotterdam Mathenesserweg 146a; 29-10-1928 Hudsonstraat 377; 23-2-1929 Schiedamscheweg 278b; 29-10-1930 Schiedamscheweg 240b; 10-5-1933 Schiedamscheweg 240a; 22-9-1933 Schiedamscheweg 246b; 20-9-1935 Schiedamscheweg 244a; 4-4-1936 Schiedamscheweg 196a; 19-1-1937 Hekbootstraat 26b; 15-5-1937 Schiedamscheweg 49a; 2-10-1937 Mathenesserdijk 487a; 23-9-1938 Snoekstraat 1; 30-5-1939 Blokmakerstraat 55a;  
23-3-1942 Vlaardingen Vleersteeg 15 
 
Uit dit huwelijk:
1.    Willem, geboren te Vlaardingen op 24 augustus 1902, overleden aldaar 15 augustus 1903. 
2.    Jacoba, geboren te Vlaardingen 4 augustus 1901. Volg IX-1. 
3.    Maarten, geboren te Vlaardingen 24 augustus 1902. Volg IX-2. 
4.    Willem, geboren te Vlaardingen 7 januari 1904. Volg IX-3. 
5.    Jan, geboren teVlaardingen 31 augustus 1905. Volg IX-4. 
6.    Gerrit, geboren te Vlaardingen 31 augustus 1905, overleden 16 maart 1907. 
7.    Adrianus, geboren te Vlaardingen 12 maart 1907, overleden 6 juli 1907. 
8.    Gerrit Adrianus, geboren te Rotterdam 23 juni 1908, overleden 2 januari 1909. 
9.*  Gerrit, geboren te Rotterdam 14 februari 1910. Volg IX-5. 
10.  Jacob Cornelis, geboren te Rotterdam 10 augustus 1911, overleden 7 juli 1913. 
11.  Geertrui, geboren te Vlaardingen 17 oktober 1915. Volg IX-6. 
 
 
IX-1.    JACOBA (tante Co) VAN DER STRUIJS, dochter van Adrianus van der Struijs en Neeltje Barendregt, geboren te Vlaardingen op 4 augustus 1901, overleden aldaar op 27 januari 1975, getrouwd 1e) te Vlaardingen op 17 augustus 1921 met Arie Goedknegt, geboren op 20 augustus 1899 te Vlaardingen, ontbonden 20 november 1922, getrouwd 2e) te Vlaardingen op 13 mei 1925 met Peter Vliegenthart, geboren te Dordrecht op 28 april 1898, overleden te Berlin-Lichtenfelde 6 maart 1944, zn. van Johannes Vliegenthart en Johanna Hak.
Tante Co, ca. 1968
 
Beroep: dienstbode
Uit het 2e huwelijk: 
1.    Adri Vliegenthart, geboren te Rotterdam op 14 februari 1926, overleden te Vlaardingen op 16 februari 2002. 
2.    Nel Vliegenthart, geboren te Vlaardingen op 9 december 1933, getrouwd met Maarten Struys, overleden in 2000, 2 kinderen: Maarten en Peter. 
3.    Peter Vliegenthart, geboren te Vlaardingen op 29 oktober 1939, getrouwd met Angenita Hoekzema, 1 kind: Caroline. 
 
 
IX-2    MAARTEN VAN DER STRUIJS, zoon Adrianus van der Struijs en Neeltje Barendregt, geboren te Vlaardingen op 24 augustus 1902, overleden te Rotterdam op 14 oktober 1983, getrouwd op 28 augustus 1929 met Frederika (tante Riek) de Jong, geboren te Rotterdam op 26 april 1904, dr. van Jacob de Jong en Trijntje Albers.
Beroep: rijwielhersteller, chauffeur               
 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
 
 
 
 
Ome Maarten in de Krugerstraat, ca.1950
 
IX-3    WILLEM VAN DER STRUIJS, zoon Adrianus van der Struijs en Neeltje Barendregt, geboren te Vlaardingen op 7 januari 1904, overleden aldaar op 22 februari 1954, getrouwd te Schiedam op 14 november 1929 met Johanna (tante Annie) Mookhoek, geboren op 23 november 1908 te Schiedam, overleden te Vlaardingen op 5 maart 1988. 
 
Beroep: loopknecht, bode. 
 
Uit dit huwelijk: 
1.    Adrianus, geboren te Vlaardingen op 12 maart 1931. Volg X-1. 
2.    Lena Maria, geboren te Vlaardingen op 29 augustus 1935, overleden ca. 1996, getrouwd met Marinus van der Velden, 2 kinderen: Cornel en Hans
 
    Ome Wim in de Krugerstraat, ca.1950
 
IX-4    JAN VAN DER STRUIJS, zoon Adrianus van der Struijs en Neeltje Barendregt, geboren te Vlaardingen op 31 augustus 1905, overleden te Schiedam op 18 maart 1986, getrouwd te Schiedam op 17 maart 1932 met Maria van der Most (tante Marie), geboren te Schiedam op 4 juni 1906, overleden te Schiedam op 5 juli 1993.
 
Beroep: matroos op de grote vaart. 
 
Uit dit huwelijk: 
1.    Neeltje, geboren te Schiedam op 3 februari 1933, getrouwd met Jan Lips.  2 kinderen: Astrid en Rob.
Ome Jan, ca. 1935
IX-5    GERRIT VAN DER STRUIJS, zoon Adrianus van der Struijs en Neeltje Barendregt, geboren te Rotterdam op 14 februari 1910, overleden te Roosendaal en Nispen 18 mei 1972, getrouwd op 8 juli 1931 te Rotterdam met Clasina Blom, geboren te Rotterdam 16 februari 1911, overleden te Rotterdam op 11 oktober 1987, dr. van Jan Blom en Elisabeth Verhagen.
Gerrit in zijn slagerij in het Zwaanshals 261, ca. 1963
 
Beroep: Slager. 
Woonadressen: 11-6-1931 Rotterdam Schiedamschedijk 47; 8-7-1931 Rösener Manzstraat 54b.
1-12-1932 Vlaardingen Potgieterstraat 19 
30-8-1933 Rotterdam Schiedamscheweg 246b; 14-9-1933 Blokmakerstraat 43b;  2-10-1933 Brederostraat 80b; 14-7-1938 Zeilmakerstraat 43b; 28-12-1939 Zeilmakerstraat 43a; 1-2-1940 Taandersstraat 146b 
31-3-1943 Vlaardingen Rijkestraat;  
ca. 7-1943 Rotterdam Engelsestraat 4; voor ca. 25-6-1944 Watergeusstraat 26; 1947 Schans 35a; 1960 Snellinckstraat 58b;  
29-3-1968 Vlaardingen Vossiusstraat 73. 
 
Betsie, Nel en Aad, ca. 1947 
Uit dit huwelijk: 
1.    Elisabeth, geboren te Vlaardingen op 19 mei 1933, getrouwd op 9 september 1953 met Wouter Wilhelmus de Ruiter. Volg X-2. 
2.    Adrianus, geboren te Rotterdam 13 december 1937. Volg X-3. 
3.    Neeltje, geboren te Rotterdam op 25 juni 1944, getrouwd op 12 april 1967 met Paul Walter Bokhove, geboren 16 november 1945 te Groningen, zn. Van Elisa Bertus Bokhove en Juliana Maan. Volg X-4. 
4.    Tineke, geboren te Rotterdam op 23 februari 1948, getrouwd op 7 september 1967 met Karel Lodewijk de Waaij. Volg X-5.
 
 
 
IX-6    GEERTRUI (tante Truus) VAN DER STRUIJS, dochter van Adrianus van der Struijs en Neeltje Barendregt, geboren te Vlaardingen op 17 oktober 1915, overleden te Schiedam op 11 juni 1998, getrouwd 1e) te Rotterdam op 14 september 1938 met Pieter Joost Berrevoets, geboren te Rotterdam op 8 juli 1917, huwelijk ontbonden op 9 april 1941, getrouwd 2e) te Vlaardingen op 31 oktober 1945 met Cornelis (Kees) Maarleveld, geboren te Vlaardingen op 15 maart 1901, overleden te Vlaardingen op 27 juli 1985, zn. van Adrianus Maarleveld en Antje van der Spek. 
 
Uit het 1e huwelijk: 
1.    Marinus Hendrik (Rien) Berrevoets, geboren te Rotterdam op 22 oktober 1939, getrouwd te Vlaardingen met Janny Groeneveld. 2 kinderen: Jan Hoffman (uit eerder huwelijk van Janny) en Trudy. 
Truus op ca. 15- jarige leeftijd als padvindster van het Leger des Heils
 
Uit het 2e huwelijk: 
2.    Adrianus (Aad) Maarleveld, geboren te Vlaardingen op 19 augustus 1946, getrouwd te Rotterdam op 19 maart 1971 met Aleida (Leidy) Arts. 2 kinderen: Sander (2-4-1973) en Lisette (5-2-1977) 
3.    Neeltje (Nel) Maarleveld, geboren te Vlaardingen op 21 mei 1948. 
4.    Cornelis (Kees) Maarleveld, geboren te Vlaardingen op 21 maart 1950, getrouwd te Vlaardingen op 25 april 1980 met Engelina Geertruida Maria (Erna) Nieland. 2 kinderen: Aafke (19-4-1981) en Sven (5-3-1986) 
5.    Geertrui (Trudy) Maarleveld, geboren te Vlaardingen op 14 december 1951, getrouwd te Vlaardingen op 25 augustus 1983 met Wiebe Schokker. 2 kinderen: Jelco (17-9-1986) en Menno (23-12-1988) 
6.    Elsje Maarleveld, geboren te Vlaardingen op 7 november 1953, overleden te Vlaardingen op 13 november 1954.
7.    Willem Maarleveld, geboren te Vlaardingen op 11 mei 1957, getrouwd te Vlaardingen op 27 december 1984 met Anna Elisabeth Joanna (Lies) Roovers. 1 dochter Marjolein (26-11-1978) (uit een eerder huwelijk van Lies)  
 
 
X-1    ADRIANUS VAN DER STRUIJS, zoon van Willem van der Struijs en Johanna Mookhoek, geboren Vlaardingen 12 maart 1931, overleden te Vlaardingen op 6 februari 1990, getrouwd met Corry T. Schenk. 
 
Uit dit huwelijk: 
1.    Wim, geboren ca. 1964, overleden 28 maart 1975. 
2.    Sonja 
3.    Ada 
 
 
X-2    ELISABETH (Betsie) VAN DER STRUIJS, dochter van Gerrit van der Struijs en Clasina Blom, geboren te Vlaardingen op 19 mei 1933, getrouwd te Rotterdam op 9 september 1953 met Wouter Wilhelmus de Ruiter, geboren te Rotterdam op 13 juni 1934. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Elisabeth (Elly), geboren te Rotterdam op 16 december 1951, getrouwd te Rotterdam op 29 juni 1970 met Theo Rijkers. 1 dochter: Gaby (19-4-1977). 
2. Jacoba Petronella Huberdina (Coby), geboren te Rotterdam op 2 december 1953, getrouwd op 16 augustus 1976 te Rotterdam met Hans le Pair. 
Betsie met Elly en Coby, 1957
 
 
X-3    ADRIANUS (Aad) VAN DER STRUIJS, zoon van Gerrit van der Struijs en Clasina Blom, geboren te Rotterdam op 13 december 1937, getrouwd 1e) te Rotterdam op 19 december 1962 met Cornelia Jaapje (Corry) Saarberg, geboren te Rotterdam op 3 maart 1944, dr. van Gerrit Saarberg en Neeltje Huiberdina Mostert, 2e) te Wateringen op 27 augustus 1992 met Cornelia Jaapje (Corry) Saarberg, 3e) te Rotterdam op 25 februari 1998 met Catharina Anna (Nina) Hokke, geboren te Groningen op 31 december 1967, dr. van Hinderikus Albertus Hokke en Johanna Augusta Margaretha Musters, overleden door auto-ongeval te Grootegast (Gr) op 24 juli 2002.
 
Adrianus woonde voor zijn trouwen vanaf 6-1959 Australië-Sydney Burwood (NSW) 26 Victoria Street East; Rosebay (NSW) 15 Northcote Street; Meadowbank (NSW) 32 Constitution Road. Hij kwam terug en ging vanaf 10-1961 wonen bij zijn ouders Rotterdam Snellinckstraat 58b; Vanaf 19-12-1962 woonde hij met Corry in de Boomgaardsstraat 89; 2-1966 Ameidestraat 14; 4-1969 Ameidestraat 35, 11-1971 Den Haag Beresteinlaan 132 In 6-1994 vertrok hij naar Rotterdam Borgesiusstraat 99b; en later in 1-1997 naar de Doctor Hekmanstraat 90
 
 
 
 
Aad en Corry, 19 december 1962
Uit het 1e huwelijk: 
1.    Peter Adrianus Cornelis, geboren te Rotterdam 25 september 1965
2.    Martin Jan-Willem, geboren te Rotterdam 3 mei 1968. 
3.    Anne-Mieke Saskia, geboren te Rotterdam 17 februari 1970, getrouwd te Aalsmeer op 8 september 2000 met Johan Sebastiaan (Hans) Hindriks, geboren op 18 mei 1969 te Sliedrecht, zoon van Hindrik (Henk) Hindriks en Jacoba Margaretha (Greet) van Buuren. 1 zoon: Casper Willem (29-11-2001).
Martin, Peter, Anne-Mieke, 17-2-1971
 
X-4    NEELTJE (Nel) VAN DER STRUIJS, dochter van Gerrit van der Struijs en Clasina Blom, geboren te Rotterdam op 25 juni 1944, getrouwd aldaar op 12 april 1967 met Paul Walter Bokhove, geboren op 16 november 1945 te Groningen, zn. van Elisa Bertus Bokhove en Juliana Maan. 
Nel en Paul met hun kinderen Judith en Mireille, ca. 1978
 
Uit dit huwelijk: 
1.    Judith, geboren te Rotterdam op 19 november 1967, samenwonend met Michiel Rexwinkel. 3 kinderen: Bas (29-9-1993), Pieter (5-7-1995), Lieke (15-8-1998). 
2.    Mireille Elisabeth, geboren te Rotterdam op 17 september 1971, getrouwd aldaar op 6 juli 2000 te Rotterdam met Eric Janssen, geboren op 13 december 1970. 1 zoon: Lucas (19-12-2001)
 
 
X-5    TINEKE VAN DER STRUIJS, dochter van Gerrit van der Struijs en Clasina Blom, geboren te Rotterdam op 23 februari 1948, getrouwd te Rotterdam op 7 september 1967 met Karel Lodewijk de Waaij, geboren te Rotterdam op 22 september 1944, zoon van Hendrik Marinus de Waaij en Catharina Johanna van de Burg. 
 
Uit dit huwelijk: 
1.    Jeroen, geboren te Oud-Beijerland op 14 februari 1970, samenwonend met Sandra Nootenboom. 
2.    Marieke, geboren te Oud-Beijerland op 23 juni 1971. 
 
 
 
 
 
Tineke, Marieke, Jeroen en Karel, ca. 1981
 
 
 
 
Plattegrond van Vlaardingen, begin 20e eeuw ??